ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΦΩΤΟΤΥΠΟΙ-ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ

Τα αντιηλιακά ανάλογα με την τιμή του δείκτη αντιηλιακής προστασίας ταξινομούνται σε πέντε κατηγορίες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SPF                     ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
1.Ελάχιστης προστασίας 2-4        Επιτρέπουν το μαύρισμα,προσφέρουν ελάχιστη προστασία
2.Μέτριας προστασίας     4-6        Επιτρέπουν μερικώς το μαύρισμα, προσφέροντας μέτρια προστασία
3.Μεγάλης προστασίας   6-8         Προσφέρουν μεγάλη προστασία, επιτρέποντας περιορισμένο μαύρισμα
4.Μέγιστης προστασίας  8-15       Επιτρέπουν λίγο ή καθόλου μαύρισμα προσφέροντας μέγιστη προστασία

5.Υπερ-προστασίας >15                Δεν επιτρέπουν καθόλου το μαύρισμα

Ωστόσο η αποτελεσματικότητα του δείκτη προστασίας εξαρτάται και από την ποσότητα του αντιηλιακού που εφαρμόζεται στο σώμα.Όπως αναφέρεται στο “Journal of Cosmetic Dermatology” η συνιστώμενη ποσότητα αντιηλιακού από την Ευρωπαϊκή Ένωση Καλλυντικών προσωπικής φροντίδας και Αρωματοποίϊας (COLIPA) και την Ένωση Τροφίμων και Φαρμάκων,Food and Drug Administration (FDA) είναι 2mg/cm σώματος.Όμως μελέτες αποδεικνύουν ότι οι καταναλωτές χρησιμοποιούν το 10% ή λιγότερο της συνιστώμενης δόσης στις εκτειθέμενες περιοχές, προστατεύοντας περισσότερο τους ώμους και το θώρακα και λιγότερο τα αυτιά και τα πέλματα. (www.onlinelibrary.willy.com/Lademan et al.,2009).Όσο όμως ελαττώνεται η ποσότητα του αντιηλιακού,μειώνεται και ο δείκτης προστασίας του αφού σύμφωνα με μελέτες η συσχέτιση ανάμεσα στο δείκτη προστασίας και την εφαρμοζόμενη ποσότητα αυξάνει εκθετικά. (www.ncbi.nlm.gov/pubmed/Schalka et al.,2009.) 

Ανάλογα με την τάση που έχουν για μαύρισμα,τα άτομα κατατάσσονται σε έξι κατηγορίες.   

ΦΩΤΟΤΥΠΟΣ- ΧΡΩΜΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ                                                            ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
I Ανοικτό,με ερυθρότητα και φακίδες Καίγεται πάντα,μαυρίζει δύσκολα                                                     >8
II Ανοικτό,ευαίσθητο Καίγεται εύκολα,μαυρίζει ελάχιστα                                                                              6-7
III Ελαφρά σκούρο Κανονοκό δέρμα που μαυρίζει σταδιακά και καίγεται σε μέτριο βαθμό                         4-5
IV Σκούρο Κανονικό δέρμα που μαυρίζει εύκολα και καίγεται ελάχιστα                                                      2-3
V Μελαμψό Δεν καίγεται και μαυρίζει πολύ                                                                                                    2
VI Μαύρο Δεν καίγεται ποτέ                                                                                                    Δε χρειάζεται αντιηλιακό

Ωστόσο στο εμπόριο για καταναλωτικούς σκοπούς κυκλοφορούν αντιηλιακά με δείκτη προστασίας ως το 100.Οι αριθμοί αυτοί δεν αντιστοιχούν όμως και στο βαθμό προστασίας αφού η αύξηση της προστασίας είναι γραμμική και από τον ένα αριθμό στον επόμενο είναι αμελητέα.Έτσι ένα προϊόν με δείκτη προστασίας 30 προστατεύει από το έγκαυμα όσο και ένα προϊόν με δείκτη προστασίας 15 ,αφού απορροφά μόνο 4% παραπάνω ακτινοβολία UVB.Επιπρόσθετα ένα αντιηλιακό με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας περιέχει μεγάλη ποσότητα χημικών ουσιών και η χρήση του μπορεί να λειτουργήσει παραπλανητικά για τους καταναλωτές,δημιουργώντας ένα ψεύτικο αίσθημα ασφάλειας και παραμελώντας την υπόλοιπη φωτοπροστατευτική συμπεριφορά.(www.skincancer.org/Wang S.)

Tags: